Vi tilbyr alltid en uforpliktende gratis befaring, siden dette i de fleste tilfeller viser seg å være til det beste for begge parter.

I badavdelingen har vi en egen baderomsgruppe som består av rørleggere, murere, tømrere, malere og koordinatorer. Vi har Huselektro som underleverandør på elektro. De er et firma som vi har samarbeidet med over flere år. Vi har god erfaring med utførelse, dokumentasjon og kvalitet, samt å levere utført jobb til avtalt tid. Bjørndal Service har en egen koordinator som vil bli kontaktpersonen deres. Han vil ta seg av koordineringen innen de forskjellige faggruppene. Angående faktura trenger dere kun å forholde dere til oss i Bjørndal Service som vil være total leverandør for prosjektet deres. Vi tegner en kontrakt ved oppstart der vi setter statdato og sluttdato på jobben. Når det gjelder dokumentasjon etter utført arbeid, legger vi dette inn på boligmappen som er en nettbasert løsning og følger gårds- og bruksnr. til boligen din. Om ønskelig kan vi også sende dette i papirformat. Vi er godkjent for arbeid i våtrom, sentral godkjent og stiller med 5 års garanti på badet.